Обрасци ПДФ Штампај Е-пошта

 

Закон о локалној самоурави icon_word.gif  icon_pdf.gif
Статут Града Лесковца icon_word.gif icon_pdf.gif
Пословник о раду скупштине icon_word.gif icon_pdf.gif
Одлука о Градској управи icon_word.gif icon_pdf.gif
Одлука о Градском већу icon_word.gif icon_pdf.gif
 
Program evropskog partnerstava sa opštinama