baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Град са повољном пословном климом ПДФ Штампај Е-пошта

 Да је Лесковац успео да развије повољно пословно окружење потврђено је сертификатом који је Граду доделила Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД).

Програм који је спровео НАЛЕД подразумева оцењивање квалитета услуга које општине пружају привредницима кроз ефикасно, одговорно и транспарентно управљање на локалном нивоу уз најповољније услове за инвестирање и пословање. Све општине које прођу процес сертификације морају да задовоље 12 строгих критеријума на основу којих евалуациони тим НАЛЕД установљава да ли је одређена општина стекла услов за добијање сертификата.

Град Лесковац је посвећен задатку да створи све предуслове за економски развој и за почетак новог инвестиционог циклуса. Овај процес ће бити побољшан унапређењем комуналне инфраструктуре. Град Лесковац је први у Србији који примењује регионално управљање чврстим отпадом изградњом санитарне депоније у складу са највишим стандардима у области заштите животне средине. Такође, град је изградњом водоводног система «Барје» решио проблем водоснабдевања у целом региону. 

Уз подршку партнера из Европске уније и Фонда за заштиту животне средине Републике Србије Лесковац ускоро почиње изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. Овај пројекат ствара предпоставке за очување и заштиту животне средине. Радимо врло интензивно и на истраживању геотермалних извора у лесковачкој долини. Пројекат би требало да значајно помогне остваривање визије развоја југа Србије као региона зелене енергије. То ће такође помоћи пољопривредној производњи, као нашем стратешком приоритету, у брендирању производа из овог региона.

Ми настојимо да изградимо ефикасну и модерну администрацију са предузетничком улогом. Град Лесковац улаже даље напоре да извештаје јавних предузећа учини јавно доступним, унапреди базе података о доступном грађевинском земљишту као и систем праћења захтева и информисања клијената о стању предмета у процедури. То је важан део наше визије за стварање повољне пословне атмосфере у Лесковцу.

Наша визија је да обезбедимо свим грађанима једнаке шансе за достојанствен живот. Економски развој, једнак просперитет у урбаним и руралним срединама, модернизација инфраструктуре, домова здравља, школа, све су то предуслови да се врати стари сјај нашег града. Град Лесковац може и мора бити занимљиво и пријатно место за живот. Зато заједнички створамо атрактиван амбијент за инвестиције и донације, за отварање нових радних места и успостављање позитивне, здраве и креативне атмосфере.

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama