baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Агенција за локални економски развој ПДФ Штампај Е-пошта

Бојан Тојага - в.д. директора Агенције за локални економски развој

Бојан Тојага, дипломирани инжењер пољопривреде, именован је одлуком Скупштине града Лесковца за вршиоца дужности директора Агенције за локални економски развој.

Управни одбор Агенције за локални економски развој је, на седници одржаној 30.11.2012. предложио именовање Бојана Тојаге за вршиоца дужности АЛЕР-а.Овој одлуци претходило је оставка Братислава Цветковића директора АЛЕР-а.Братислав Цветковић је 29.11.2012 године поднео оставку председнику Скупштине града Лесковца.

 

Јадранка Ђуровић Тодоровић председница Управног одбора

Одлуком скупштине града Лесковца на седници која је одржана 06.11.2012. разрешен је Управни одбор АЛЕР-а који су чинили Биљана Станковић, Срђан Димитријевић, Предраг Костић, Бобан Соколовић и Саша Стојичевић. На истој седници именован је и нови Управни одбор на челу са Јадранком Ђуровић Тодоровић. Нови чланови УО су Марија Лазаревић, Слободан Јовановић, Мирослав Здравковић и Бора Цветковић.

 

Усвојен Програм пословања АЛЕР-а за 2013. годину

На 20-тој  седници Управног одбора АЛЕР-а која је одржана 14.12.2012. године усвојен је Програм пословања Агенције за локални економски развој за 2013.На истој седници усвојена је и Одлука о изменама правилника о раду Агенције за локални економски развој, као и одлука о попису са стањем на дан 31.12.2012.

На претходној седници Управног одбора усвојена је допуна плана јавних набавки за 2012. годину у висини од 600.000, 00 динара за набавку компјутерске опреме и софтвера по пројекту у оквиру ПБИЛД програма.

 

Заједно до здрављег ваздуха

Годишњи извештаји Завода за јавно здравље града Лесковца указали су на алармантно стање квалитета ваздуха у граду, а нарочито у ужем градском језгру. Проблематична је концентрација азотних оксида, сумпор диоксида, угљен диоксида и чађи у ваздуху, која је знатно изнад максимално дозвољених вредности у току грејне сезоне, што потврђује и последњи извештај овлашћене лабораторије МД „Пројект-институт" из Ниша из фебруара 2012. године

Чађ садржи ситне честице које лако продиру у бронхијалне органе. Она механички иритира слузокожу дисајних органа и после дуже изложености изазива плућне фиброзе. Чађ садржи велику количину органских једињења, која су потенцијално канцерогена, што се нарочито одражава на здравље деце.

На лош квалитет ваздуха на територији града Лесковца, поред релевантних институција, указали су и грађани-станари солитера С17, у чијем подруму се налази топлана. Солитер се налази у центру града, има 85 станова у којима живи око 250 људи. Окружен је јавним зградама и објектима колективног становања.

Пре неколико година, у покушају решавања проблема грејања, извршена је реконструкција ове топлане С17, проширен је капацитет. Том приликом није уграђена опрема која би смањила емисију загађујућих материја у ваздуху, због недостатака финансијских средстава.

Општи циљ овог пројекта је унапређење здравља грађана, а нарочито деце, кроз побољшање квалитета ваздуха.

Подизањем еколошке свести грађана, указивањем на неопходност смањења емисије загађујућих материја у ваздуху, као и укључивањем грађана у дијалог, створиће се одрживи механизми за решавање локалних проблема животне средине који утичу на здравље људи. Такође, ојачавањем цивилног друштва, локална самоуправа добија одговорне и конструктивне партнере.

Пројекат уградње турбулатора за котлове на топлани С17 ће бити финансиран из програма ПРОГРЕС. Укупна вредност пројекта је 1.192.440 РСД, од којих град Лесковац обезбеђује 215.000 РСД.

 

Унапређење комуникација са привредницима кроз СМС сервис

Град Лесковац и Агенција за локални економски развој града Лесковца ће у оквиру ПБИЛД програма реализовати пројекат „Подшка МСП сектору - иновацијама до стабилних радних места". У оквиру овог пројекта предузетници ће добијати ажурне и битне информације о конкурсима које расписују међународне организације и институције Владе Републике Србије и стране амбасаде.

Предузетници би, најпре, били информисани СМС сервисом о расписаним конкурсима, а касније би детаљне информације о условима конкурса биле прослеђене електронском поштом и директним контактима са Агенцијом за локални економски развој града Лесковца, где би упошљеници АЛЕР-а, који су прошли специјалистичке обуке за писање бизнис и маркетинг планова, асистирали у припреми пројектне документације и изради пројеката.

У оквиру овог пројекта успешни (најбољи) предузетници би били награђени студијским путовањем у једну од земаља ЕУ из нашег региона, где ће моћи да размене искуства и остваре контакте за евентуалну будућу сарадњу.

Овим пројектом пружиће се подршка окружењу у побољшању привредног амбијента, омогућиће се отварање нових радних места и смањиће се незапосленост, а истовремено подићиће се капацитети АЛЕР-а за пружање техничке и консултатске подршке у праћењу развоја локалних предузећа.

Анкета спроведена на терену указала је на релативно неповољну ситуацију у којој се налазе мала и средња предузећа. У тим анкетама предузетници су указали да желе да им локална самоуправа директном подршком омогући бољу финансијску, стручну помоћ и квалитетније информисање. Поред предузетника и АЛЕР-а у овај пројекат ће бити укључена ГУ за пружање услуга градјанима-Градски услужни центар, која би кроз месечно извештавање у електронској форми о новооснованим привредним субјектима омогућила Агенцији за локални економски развој града Лесковца благовремену дистрибуцију корисних информација директним корисницима.

Овим пројектом ће се, такође, унапредити и побољшати информисаност незапослених лица о подстицајним мерама подршке за покретање сопственог бизниса.

Максимална вредност овог пројекта предвиђена конкурсом је до 30.000 УСД.

 

Зелена зона - регионална развојна шанса

Зелена зона је формирана индустријска зона на територији града Лесковца у циљу да се обезбеде нове инвестиције у прерађивачкој индустрији пољопривредних производа, и представља најзначајнији стратешки пројекат града Лесковца, као и читавог југа Србије у подршци развоја пољопривредне производње.

У оквиру пројекта „Зелена зона", град Лесковац је потписао споразум о сарадњи на даљем развоју Зелене зоне са 14 општина Јабланичког и Пчињског округа. Подручја ова два округа распростиру се на 6.289 квадратних километара. Под пољопривредним површинама налази се 351.611 хектара, а под шумама 234.000 хектара. Шира околина око реке Мораве претворена је у велики повртарски регион, познат по производњи паприке, парадајза, кромпира и других повртарских и воћарских култура.

Међутим, пољопривредн апроизводња у Јабланичком округу, као и читавој јужној Србији, је индивидуалног карактера. Величина пољопривредних парцела је у највећим случајевима око 1 ха. Због тога је био неопходан организован рад на приближавању тржишта пољопривредним произвођачима. Такође, даљи развој Зелене зоне представља формирање пољопривредне берзе у источном делу зоне, као подстицај удруживању и сарадњи са привредним капацитетима у Зеленој зони.

У тренутку када пољопривредним произвођачима обезбедимо сигуран пласман, можемо очекивати и удруживање и унапређење производње. Пластеничка производња развијена је на укупно 1.400 ха од укупно 8.500 ха повртњака.

Основни циљ изградње Зелене зоне је привлачење нових инвестиција кроз формирање јединственог пословног модела, обезбеђујући јединствену административну подршку, промоцију и маркетинг, рачуноводство и финансијске улуге, административне и правне услуге, предузетницима који послују у зони, као и пружање информација потенцијалним домаћим, а нарочито страним инвеститорима о расположивој радној снази, опремљености локација, потенцијалима домаћих партнера, сиорвинској бази, квалитету пољопривредних производа, регионалном тржишту и о свим осталим домаћим ресурсима.

Реализацијом овог пројекта смањиће се број незапослених лица у Јабланичком округу којих је, по подацима НСЗ из јануара 2012. године, било 339.289, од тога у граду Лесковцу 23.356. Оно што је забрињавајуће је да је највећа стопа незапослености у старосној групи од 35-39 година, и највећи број од ових лица (42,88%) чека прво запослење.

Производњом и продајом свежег и смрзнутог воћа и поврћа, прехрамбених производа великим трговинским ланцима, побољшаће се конкурентност локалне привреде и предузетника, који ће обезбедити пласман својих производа на целој територији Србије, а и шире у региону.

Укупна вредност пројекта је 1.562.710 евра. Прва и друга фаза инфраструктурног опремања су завршене. Изградња кружног тока је у фази реализације (уговарање радова). Завршетак повезивање Зелене зоне са магостралним путем -децембар 2012.

Пројекат „Видљивост Зелене зоне" доприносу повећању видљивости ове индустријске зоне код потенцијалних инвеститора и партнерских компанија, као и код домаћих пољопривредних произвођача, њихових удружења и кластера.

Пошто су ово две различите циљне групе, за њих су предвиђени различити маркетиншки и промотивни алати и канали. Инвеститорима ће бити упућено позивно писмо преко амбасада земаља ЕУ, држава бивше Југославије. Такође ће бити упућено и позивно писмо заједничким привредним коморама које функционишу у Србији.

Један од облика сарадње ће бити и учешће на међународним и домаћим сајмовима, где ће Зелена зона бити представљена на заједничком штанду са СИЕП-ом или самостално.

У оквиру пројекта предвиђена је и израда сајта са најбитнијим информацијама о простору, окружењу и могућностима пословања. Сајт ће бити доступан домаћим и страним &амп;амп;нбсп;инвеститорима и заинтересованим произвођачима, кластерима и предузећима која планирају да имају производне капацитете у зони.

Поред електронских облика (ЦД...) пројектом је предвиђена израда штампаних промотивних материјала, која ће се путем различитих канала дистрибуирати.

Пројекат промовише потенцијале пољопривредног сектора целог региона, а најпре Лесковца, Власотинца, Лебана и Бојника.

Финансиран је преко програма ПРОГРЕС и његова укупна вредност је 26.471,48 евра.

 

Агенција за локални економски развој

 Агенција за локални економски развој је настала као израз потребе да се формира једна  кровна,  развојна институција која би  директно радила  на изградњи  економске конкурентности  локалне заједнице у циљу побољшања  њене економске и социјалне будућности.

Агенција је , формално , настала обједињавањем професионалних, финансијских , материјалних и људских потенцијала : Фонда за развој града, Гаранцијског фонда за град Лесковац, Фонда за  унапредјење развоја пољопривреде и  Фонда за  доделу стипендија и награда на територији града Лесковца.

Оснивањем  Агенције  превазићиће се недостаци већине Фондова који су били основани као непрофитабилне развојне институције које су своје активности , мањим или већим делом , финансирале из градског буџета. Дакле, Агенција за локални економски развој ће поред буџетских , донаторских , комерцијалних , део средстава  обезбедити тржишно пружањем услуга  корисницима .

Агенција за локални економски развој ће, организовано, систематски и континуирано , радити на привлачењу домаћих и страних инвестиција и пружати логистичку подршку  пословној заједници. Она  ће својим радом настојати да  унапреди  пословну климу и подстакне  бржи економски развој града.Такодје , један од важнијих задатака биће израда средњерочних и дугорочних развојних стратешких докумената у кључним областима.

Мисија Агенције је, промовисање предузетништва и динамичне предузетничке културе, подршка развоју МСП, подстицање оснивања и развијања задругарства , кооператива и других пословних облика удруживања , стварање услова за  отварање нових радних места,  као и унапредјење  економског амбијента и  квалитета живота за  све људе у локалној заједници.

Локални економски развој је процес  путем којег актери у  локалним срединама раде  заједно са партнерима из јавног , приватног и невладиног сектора са циљем стварања бољих услова за  економски раст и стварање нових , реалних , радних места.

Успешна предузећа, приватна или јавна,  стварају добробит у локалним заједницама. Повољни локални услови пословања подстичу развој локалног предузетништва и успешно функционисање приватних предузећа. Локалне самоуправе  имају есенцијалну улогу у стварању  повољног пословног окружења. Агенција за локални економски развој је основана да институционално подржи  партнерство локалне власти и пословне заједнице.

Основни задаци Агенције су :

- Израда  средњерочних и дугорочних  стратегија развоја града,

- Израда конкретних  развојних пројеката,

- Управљање пројектима,

- Умрежавање привредних субјеката и успостављање  партнерства  измедју  приватног и јавног сектора,

- Организовање  различитих облика саветовања,

- Организовање стручних семинара,

- Израда промотивних материјала,

- Организовано наступање на презентацијама ,изложбама и сајмовима,

- Стручна подршка  старт-уп предузетницима (обука за  самостално водјење  бизниса,  подршка у изради пословних планова, и сл.)

- Подршка  оснивању  пословних и струковних удружења,

- Услуге инвеститорима преко Инфо-центра.

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama