baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

ГУП на вебу ПДФ Штампај Е-пошта

Генерални урбанистички план на вебу

За преглед Генералног урбанистичког плана сада Вам је довољан Интернет како би сте преко страница ГУП на вебу  видели намену површине земљишта, шему инфраструктурних инсталација и број парцела. 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

НАМЕНА ПОВРШИНА - ИЗМЕНА И ДОПУНА ГП-а ЛЕСКОВЦА ДО 2010.

НАМЕНА ПОВРШИНА - ИЗМЕНА И ДОПУНА ГП-а ЛЕСКОВЦА ДО 2010.  

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА

  

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

 ГРАНИЦЕ У ОБУХВАТУ ГУП-а

  

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ПРОСТОРНО ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

КАРТА ОГРАНИЧЕЊА - ЗОНЕ ЗАШТИТЕ

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ПЛАН САОБРАЋАЈА 


 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ.  

 

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

ПЛАН ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

  

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ. . 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ.  

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

 

 

 

Преузмите слику у оригиналном формату ОВДЕ

 

 

 ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama