baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Прехрамбена индустрија ПДФ Штампај Е-пошта

У оквиру прехрамбене индустрије, на територији града Лесковца најзаступљенија је производња и прерада воћа, поврћа и меса. Укупан број предузећа и  предузетника ове производне гране је 189.

     

  Месокомбинат-промет д.о.о. Лесковац је модерна кланична индустрија и прерада регистрована за увоз и извоз меса. Налази се у селу Турековац, десетак километара од Лесковца, где се на око 8ха оградјеног земљишта налази кланица са прерадом, пратећи објекти и управна зграда укупне површине преко 7.000 м2.Капацитети кланице су 90 грла крупне стоке, 300 свиња и 1000 јагњади дневно, док су капацитети прераде око 15т по смени, зависно од структуре.Месокомбинат-промет у свом производном програму има све врсте конфекционираног свежег меса, као и преко 60 врста сухомеснатих производа. Посебно место заузима Лесковачко роштиљ месо, производ са најдужом традицијом,  намењен спремању специјалитета са роштиља.Поред наведених делатности Месокомбинат-промет се бави увозом и извозом свежег меса (јунеће, говедје и свињско), као и конфекционираног меса.

Месокомбинат-промет д.о.о. упошљава 145 радника у оквиру 5  радних јединица: кланица, прерада, малопродаја са 3 продајна објекта, администрација и служба одржавања.

 

 Предузеће Југпром д.о.о. Лесковац већ неколико година уназад откупљује и прерађује 9.000 тона разног воћа што омогућује извоз од 7.500 тона готовог смрзнутог производа на тржиште Европске заједнице што обезбеђује девизни прилив до 7.000.000 Еура.Предузеће Југпром има 125 стално запошљених радника.  Увођење система менаџмента квалитетом  (ИСО 9001:2008) и ХАЦЦП система гарантује предузећу успех и сигурност на тржиштима Европске заједнице и шире.
 
Поред ових постоји 12 малих предузећа и 6 производних предузетничких радњи које упошљавају од 10-50 радника. 

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama