baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Индустрија ПДФ Штампај Е-пошта

Укупан број предузећа на територији града Лесковца је 958. Најдоминантнију делатност чине трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 315 регистрованих фирми. Затим следе предузећа из сектора прерађивачке индустрије са 303, следе градјевинарство са уделом од 76 фирми и саобраћај и складиштење са 76 фирми.

Укупан број запослених у предузећима износи 8715 радника од којих је 39% у малим предузећима, 37,53% у средњим предузећима, 18,92% у микро предузећима,  4,49% у великим предузећима. 

 Укупан број предузећа и предузетничких радњи доминантних грана индустрије, 2013

  

Укупан број радника у предузећима и предузетничким радњама доминантних грана индустрије, 2013

У Лесковцу је фабрику за производњом електронских компоненти за аутомобилску индустрију саградила   јужнокорејска компанија "Yura корпорација" регистрована у Рачи. Компанија “Yura” планира да у Лесковцу инвестира 13 милиона евра. У овој компанији до сада је запошљено више од 1000 радника а до краја инвестиционог периода предвиђено је да у овој фабрици ради укупно 2.500 људи. 

Доминантне гране индустрије према броју активних предузећа и предузетничких радњи су: прехрамбена, са 189 регистрованих производјача, прерада дрвета без производње намештаја (укупно 149 активна предузећа и предузетника), производња текстила и одевних предмета заједно са 133 регистрована производјача и производња металних производа са 68 активних  предузећа и предузетника. 

 

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama